آهنگ های ویژه راز موزیک

دانلود آهنگ رضا یزدانی دایناسور

  • ۵ فروردین ۱۴۰۳
  • 0 نظر
  • آهنگ

دانلود آهنگ جدید رضا یزدانی دایناسور

در خدمت شما هستیم با ترانه جدید دایناسور با صدای رضا یزدانی با کیفیت عالی همراه با متن
موزیک و پخش آنلاین در سایت راز موزیک

Download New Music Reza Yazdani | Daynasor On RazMusic

دانلود آهنگ رضا یزدانی دایناسور

متن آهنگ

─── ♬♪♫ ───

ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮدی ﺧﻴﺲ ﺷُﺪ ﭼﺸﻤﻢ

ﻣﻦ ﻳﻪ اَﻓﺴﺎﻧﻪ ی اﻓﺴﺮدم

ﺗﻮ ﻫَﻤﻴﺸﻪ ﺑﺪ ﻣﻴﺎوردی

ﻣﻦ ﻫَﻤﻴﺸﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻴﺨﻮردم

اﻳﻦ ﺗﻤﺎم واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮد

اَز ﺧﻮدم ﻛﻪ درﻧﻴﺎوردم

داﻳﻨﺎﺳﻮر ﺷﺪم ﺗﻮ اﻳﻦ ﺑَﺮزخ

ﻋﺼﺮِ ﻳﺦ ﺑﻨﺪوﻧﻮ ﻛﻢ دارم

ﺗﻮی ﻫﻴﺮ و وﻳﺮ ﺑﻰ ﭼﺘﺮی

ﻣﻦ ﻓﻘﻄ ﺑﺎروﻧﻮ ﻛَﻢ دارم

ﻳﻪ ﮔﺴَﻞ ﻟﺮزﻳﺪه ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ

ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻪ ﺑَﻨﺪ دارم

دانلود آهنگ رضا یزدانی دایناسور

ﻣﺘﺎﺳِﻔﻢ ﺑﺮای ﻛﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﻌﺪِ ﺷﺐ ﺷﺒﻪ اﻳﻨﺠﺎ

ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻰ و دوری آﻳﻨﻪ ﻣﺤﺪب اﻳﻨﺠﺎ

وﺳَﻄ ﺷﻠﺨﺘﮕﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻳﻨﺠﺎ

ﻣﻨﻮ ﺑﺒَﺮ ﺑﻪ ﻳﻪ روﻳﺎی ﺗﺎزه

ﺑﺬار ﺗﺎ ﺟﻮن ﺑﮕﻴﺮه اﻳﻦ ﺟِﻨﺎزه

ﻣﻴﺨﻮام دﻳﻮوﻧﮕﻰ ﻛُﻨﻢ ﻳﻪ ﺷﻬﺮو

ﺑﺎ دوﺳﺖ دارم ﻫﺎیِ ﺑﻰ اﺟﺎزه

ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ ﺑﻪ ﻃَﻌﻢ ﺧﻮب ﮔﻴﻠﺎس

ﺑﺒﺮ ﻳﻪ ﺟﺎی دور از ﺳﺎﻳﻪ دار

ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻬﺮانِ دودی

واﺳﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷَﻬﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﺳﺖ

─── ♬♪♫ ───

آهنگ رضا یزدانی دایناسور

نظرات شما