آهنگ های ویژه راز موزیک

دانلود نوحه الله الله یزدی مصطفی محسن زاده و سروش رحمانی

  • ۱۹ تیر ۱۴۰۳
  • 1 نظر
  • مداحی

دانلود نوحه الله الله یزدی مصطفی محسن زاده و سروش رحمانی

در خدمت شما هستیم با نوحه و مداحی معروف و زیبای الله الله فریاد از جور زمان با نوای مصطفی محسن زاده و سروش رحمانی با کیفیت اصلی و کامل همراه با متن و پخش آنلاین در سایت راز موزیک

Download New Music Mostafa Mohsenzade Ft Soroush Rahmani | Allah Allah On RazMusic

دانلود نوحه الله الله یزدی مصطفی محسن زاده و سروش رحمانی

متن مداحی

─── ♬♪♫ ───

ای پادِشَه خوبان داد از غَم تَنهایی دِل بی تو به جان آمَد وَقت است که باز آیی

بزَن اِی آه غَمگین نَفسی بانگ یا حَق قفس سینه بشکَن بزَن آهَنگ یا حَق

اَلله الله کو صُبح فتح و ظَفر کی می آید پایان رَنج بَشر

عالَم دَر شور و نواست اِنسان بَر دیرِ فَناست یک سو طُغیان سِتم یک سو آهَنگ بَلاست

نه خُروش آوایی نه اُمیدی از جایی یا رَب دِلها خون شُد از غُربت و تنهایی

سِتم از حَد بیرون شُد غَم دِلها افزون شُد رَفت از عالم یکسر آرام و شَکیبایی

بنگر خَصم سَرکش را بنگر دود و آتش را یکسو ذِبح اِنسان را یکسو مَسخ ایمان را الله

الله الله فریاد از جور زَمان الله الله فریاد از اَهرمنان

دَر گمراهی سَرگردان مانده بَشر بی رونق شُد ایمان از فِتنه و شَر

وای از روزگار تَنهایی یا رَب کو دَم مَسیحایی بزن ای دِل آه دُعا مَگر آید روح بَقا ناجی عالَم کو

بگذر از دام عُصیان بشکن کابوس طُغیان بنگر هَر سوی عالم چه رِسد بَر جان انسان

با ثارالله فَریادی تازه بزن هَمچون زِینب کاخ ظالم بشکَن

مَردان شَهرِ دُعا یاران خون خُدا مُنجی خود مُنتظر است امروز ماییم و شُما

دِل اگر ایمان دارد به خدا دِل بسپارد می آید در میدان مردانه و شیدایی

دِل آگه میداند به کجا قرآن خواند بَر نی باید خواندَن نی خَلوت و تنهایی

هَر روز روز عاشورا هَر روز بانگ واویلا عَالم از بَلا پُر شُد خاک از کربلا پُر شُد الله

الله الله فریاد از جور زَمان الله الله فریاد از اَهرمنان

دَر گمراهی سَرگردان مانده بَشر بی رونق شُد ایمان از فِتنه و شَر

وای از روزگار تَنهایی یا رَب کو دَم مَسیحایی بزن ای دِل آه دُعا مَگر آید روح بَقا ناجی عالَم کو

دانلود نوحه الله الله یزدی مصطفی محسن زاده و سروش رحمانی

خَبر از کوفه رِسد هَمه مُشتاق حُضور هَمه سَرمست طرب هَمگی طالب نور

الله الله وای از پیمان شِکنان تنها مانده دَر مِیدان مَرد زَمان

آمَد با دَعوتشان ای وای از بیعتشان تنها شُد روزِ نبرد دُنیا شُد دُشمن مرد

سُخن از ایمان ها شُد سُخن از پیمان ها شُد

کوفی ماند و پیمان با آن هَمه رُسوایی شَه خوبان تنها شُد به سَرِ نی سَرها شد

زِینب ماند و زینب با آن سَر سودایی نور از نیزه ها سَر زَد آه از سینه ها سَر زد

بانگ نینوا زینب تیغ کربلا زینب الله

الله الله فریاد از جور زَمان الله الله فریاد از اَهرمنان

دَر گمراهی سَرگردان مانده بَشر بی رونق شُد ایمان از فِتنه و شَر

وای از روزگار تَنهایی یا رَب کو دَم مَسیحایی بزن ای دِل آه دُعا مَگر آید روح بَقا ناجی عالَم کو

دِل غمَگین بشارت غَم عالَم سَر آید برَود این زِمستان خَبر دیگر آید

الله الله می آید فَصل اُمید بَر تاریکی میتازد صُبح سپید

شَب را صُبحی دِگر است یاران وَقت سَحر است

بَرخیز ای اَهل وَفا برخیز ای روح رَها جور دیگر باید دید دیده ها را باید شُست

تا کی جَنگ و نِفرت این دوزخ هَر جایی زیر باران باید رَفت کینه ها را باید شُست

بایَد پایان یابد این بَرزخ تنهایی بَرخیز تا به هَم سازیم از عِشق عالمی سازیم

آن روز نوبَهار آید آن روز شَهسوار آید الله

الله الله فریاد از جور زَمان الله الله فریاد از اَهرمنان

دَر گمراهی سَرگردان مانده بَشر بی رونق شُد ایمان از فِتنه و شَر

وای از روزگار تَنهایی یا رَب کو دَم مَسیحایی بزن ای دِل آه دُعا مَگر آید روح بَقا ناجی عالَم کو

─── ♬♪♫ ───

مداحی معروف الله الله فریاد از جور زمان

نظرات شما